Varegrupper  
 
»  Programmer
»  Brancheløsninger
»  Moduler til AirBOSS
»  NemFaktura/E-faktura
»  Opdateringer
»  Opgraderinger
»  Programmering
»  Hotline/Support
 
     
  Information  
 
»  AirBOSS-opdateringer
»  Download AirBOSS
»  Download Demo
»  PC LØN vers. 24 - 2024
»  Download Opdatering
»  FAQ
»  Fjernsupport
»  GDPR
»  Hostingsfirmaer
»  Minuba/AirBOSS
»  Circuit Datas historie
»  Referenceliste
»  Sådan handler du hos os
»  Betingelser
»  Forhandlere

 
     
 
AirBOSS-opdateringer

 Om AirBOSS-opdateringer


Der kommer altid masser af løbende nyheder i de nye versioner af AirBOSS!

Alt hvad der kommer af nyt, ligger ikke i den nye version fra starten. Derfor kan du i løbet af året, få adgang til at hente opdateringer med bl.a:

 •      nye funktioner/features, handlinger og muligheder
 •      tilretninger/justeringer på fx små ”ting”, der irriterer i dagligdagen 
 •     skærpet datasikkerhed  
 •      forbedret ydeevne, kapacitet og generel vedligeholdelse
 •      optimering/opdatering af cloud-backup (for at kunne benytte denne service, kræver det den sidste nye version af AirBOSS)

Det kan være kundeønsker eller ideer fra alle jer derude, som måske sidder og mangler en funktion i AirBOSS, som gør jeres hverdag nemmere.

Vi prøver så vidt muligt at opfylde alle ønsker, og er meget glade for, at vores kunder vil være med til at udvikle og komme med ideer til AirBOSS.

 

Én hoved-opdatering om året

Der kommer en hoved-opdatering til AirBOSS om året, så det er også kun en gang om året, man kan betale for at få opdateret sit program.

Det er 100 % frivilligt at opdatere sin AirBOSS, men vi kan ikke garantere og stå inde for eventuelle fejl og konflikter – f.eks. I forbindelse med nye opdateringer fra Windows, antivirusprogrammer, styresystemer osv. – som kan komme, hvis man kører med en ældre AirBOSS.

Der kommer hele tiden ændringer i forhold til de andre programmer man har på sin computer, så derfor skal AirBOSS også være opdateret, så alt kører og harmonerer med hinanden, så ikke nogle data går tabt og forsvinder.

Det du bl.a betaler for, i en opdatering er:

 •     Adgang til løbende opdateringer/nyheder
 •        Forbedret beskyttelse af dine data
 •        Jævnlige sikkerhedsopdateringer
 •        Opdatering vedr. bl.a GDPR (databeskyttelse)
 •        Mulighed for support-tjeneste
 •        Automatisk Cloud-backup
 •        Stærkere mod virus og sikkerhedstrusler

 Dette bliver opdateret, når du har den nyeste version af AirBOSS:

 •     AirBOSS hovedprogram
 •        moduler
 •        ekstra brugere  
 •        ekstra regnskaber 

Derved kommer du til at køre med det sidste nye i din AirBOSS, og sikkerheden er forsvarlig og vedligeholdt.

Vi anbefaler vores kunder at opdatere en gang om året, så vi også har mulighed for at yde support, hvis der skulle være brug for hjælp.

Men husk: det er helt op til dig selv, om du vil opdatere din AirBOSS.

 

 Kør sikkert med din AirBOSS…..

 
abl64

Circuit Data I/S

 

 

 


 

AirBOSS bruges i dag til administration af hele virksomheden. Det er derfor vigtigt for din virksomhed, at du altid er opdateret med den sidste nye version.

Programmets brug optimeres løbende, f.eks. arbejder vi meget på hastighedsforbedringer, samt vedligeholdelse og forbedringer af eksisterende funktioner. Programafviklingen bliver hele tiden forbedret og mere stabil. Programmet bliver løbende optimeret til de nye styresystemer og til antivirus programmer. Der bliver arbejdet på bedre integration til andre programmer.

Som aktiv bruger af AirBOSS, er du med til at sikre den løbende udvikling og dermed også medvirkende til, at AirBOSS forbliver et tidssvarende program på forkant med udviklingen inden for økonomisystemer.

Opdateringen indeholder en lang række nyheder og forbedringer, som bl.a. er implementeret ud fra brugerønsker.

Nyt i AirBOSS Vers. 24.01 - 2023
 
Generelt (AirBOSS mini+basis+pro)

 • Tilpasning vedr. den nye bogføringslov
 • Moms-perioder opdateret. (Indlæses i momsperioder ved valg af Måneds/Kvartals/Halvårs)
 • BackupService opdateret til version 2.5
 • Email - Oauth2 og IMAP understøttelse
 • Forbedringer vedr. bilagsvedhæftning
 • Ny godkendelses funktion til importerede bilag til godkendelse af udgiftsbilag via E-mail.
 • Forbedringer vedr. bankafstemning
 • Forbedringer ved. genbestillingsfunktioner.
 • Nye søge-felteri vareliste
 • Opdatering vedr. EDI-indlæsning (bl.a. XML vedhæftes til oprettede dokument)
EDI
 • Integration til Woocommerce-internet-shop
 
Nyt i AirBOSS Vers. 23.01 - 2022
 
Generelt (AirBOSS mini+basis+pro) 
 • Kreditor Køb/Betal - ny mulighed for fordeling af indkøb på flere drift-konti. (Knap [L] ved siden af Driftkonto)
 • Stickers kan indsættes flere steder, bl.a. Bilagsjournal, Debitor/Kreditor betaling, på Ordre, Tilbud m.fl.  på Liste med Ordre, Tilbud m.fl. (Stickers indsættes med Ctrl+S - dobbeltklik på dem for muligheder)
 • Nyt felt til angivelse af Fast Avance Pct på Tilbud og Ordre. Kan angives i header, overføres til FastAvPct på varelinierne. (Budget-Panel skal være synligt, enables på tandhjul øverst til højre)
 • Ordre, Faktura kan opdatere kundeoplysninger fra kundekort selvom man står på kundekort. Arkivkasse/Opdater fra kundekort
 • ViewLog knap i Debitor/Kreditor betaling. (hurtig hop til dem man har besøgt tidligere)
 • Markerings-søgefunktion i Bilagsjournal
 • Markerings-søgefunktion i Budget
 • Faktura/Ordre-Formular kan opsættes til ikke at udskrive Varenavn2. (Varenavn-kolonne:Skip Navn2)
 • Gen-send-knap i Debitor/Email
 • Moms-perioder opdateret. (Indlæses i momsperioder ved valg af Måneds/Kvartals/Halvårs)
 • BackupService opdateret til version 2.0. Bl.a. ny mulighed for at lade backupservice program køre på server og angive tidspunkt for backup således at der ek.s. lettere kan laves backup om natten  

 
 


Nyt i AirBOSS vers. 22.01 - 2021


Generelt (AirBOSS mini+basis+pro)

•    Ny filstruktur. Data flyttet fra hovedmappe til undermapper
•    Periodiseringsfunktion i finanskladden
•    QR-kode mulighed i formulardesigneren. Kan eks benyttes til MobilePay-link
•    Faste tekster til postering af indkøb i Kreditor køb/betal kan angives på kreditor

NemFaktura + EDI-modul
•    Ny kontrol/advarsel-funktion i ToDo for om EDI er afsendt

Stykliste-modul
•    Produktionsstykliste - medregn ikke ydelser i lager status-postering

Periodisering
Periodisering af indtægter og udgifter kan foretages via periodiseringsfunktionen (knappen [P]) i finanskladden.

Ved periodisering af en faktura sker følgende:

•    Fordringen posteres som på alm. faktura på samlekonto eller KBG.
•    Momsdelen bogføres som på alm. faktura på faktura-datoen,
•    Drift-beløbet bogføres ikke - i stedet posteres drift-beløbet på status (periodiseringskontoen) til efterfølgende opsplitning.
•    Der laves opsplitning (X antal posteringer) hvor driftbeløbet flyttes fra periodiseringskontoen til drift på den ønskede/beregnede periode dato

Indtastning af data til periodisering:

I Finanskladden markeres den drift-linie der ønskes periodiseret.
Der trykkes på knappen [P], så periodiseringspanelet vises.

Felter:

•    Perioder: Her angives antal perioder (datoer) beløbet skal splittes op på
•    StepMD: Her angives antal måneder mellem hver bogføringsdato (1 angiver fordeling pr måned, 12 angiver fordeling pr år)
•    StartDato: Her angives dato for bogføring af første periode. (Kan være en anden end fakturadatoen)
•    SlutDato: System-beregnet dato for sidste bogføring
•    PeriodeKonto: Her angives konto der vil blive benyttet som statuskonto for periodiseringen

Benyt evt. simuleret bogføring for at se resultatet af en periodisering inden endelig bogføring.


Bemærk
Der er ikke så mange funktions-nyheder i 22.01. Dette skyldes at vi har brugt ressourcer på at forberede version 22 til ny database.
Version 22 kan nu køre med sql-databasen MariaDB (MYSQL).
Vi er imidlertid ikke helt færdige med at teste og vil derfor godt vente et par release-numre med at frigive til alle brugere.

Hold øje med opdateringer (evt. hjælp/opdatering) - vi regner med, at der kommer mange gode nyheder i løbet af året!

God fornøjelse!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nyheder i AirBOSS vers. 21 - 2020 (udpluk)


PDF-udskrift
Mulighed for at benytte ”Microsoft Print To Pdf” (X i System/udskrift)

UBL-Faktura-udskrivning
Mulighed for PDF-vedhæftning i UBL’en

Fakturajournal
Ny formulardesignet udskrift

Nye valg vedr. email-subject:
Tilføj ”Betalt" i Emne ved kontant faktura, Fravalg af firmanavn

Integration til ordrestyring
(Indlæsning af Fakturaer m.v.)

Nye funktioner i Genbestil
(bl.a. Medtag Salgsstyklister)

Nyt i Batch
ExpDate (udløbsdato), Nye sorteringsmuligheder, AutoPick, Hent først batch ved udskrift m.m.

Fastpris
Mulighed for fast AvPct

Årsafslutning
kan foretages, selvom der er data i finanskladden

Nye funktioner i vareindlæsning
(bl.a. Netto N. => Indkøbspris)

Nye variabler til E-Mail
( og )

Bankafstemnig - Nye funktioner
Bl.a. knap "Alle til kladde", samt flere højreklik funktioner

TOF Udskrift
Mulighed for sortering af varelinier på VaredataLokation

MobileExchange
Flere justeringer, bl.a.  benytte indlæst indkøbspris hvis angivet

TOF Udskrift
Knapper til Pluklist og Jobseddel-udskrift (i AirBOSS PRO)

Nyt felt på varelinie: VaredataLokation
(ved opdatering af indkøbsfølgeseddel opdateres varedata Lokation herfra)

Nye funktioner i vareliste søgning
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyheder i AirBOSS PRO vers. 20 - 2019 


GDPR
Nye muligheder. Bl.a. mulighed for at angive passiv-status - så kunder ikke figurerer på lister - men bibevarer navn, m.v.

Layout ændringer

Nye ikoner. Mulighed for at Main-knapper laver PopUp (Venstreklik-funktioner), når musen føres henover. m.v.
 

Nemmere budget-konfiguration
Automatisk oprettelse af budget-referencer til gamle-regnskaber. m.v.

PDF
Mulighed for at medsende PDF faktura kopi ved UBLfaktura.Det kræves, at man har PDF-modulet.
 

Stickers (Sticky Notes)
Sæt Sticker på hovedmenu, varer, kunder eller leverandører. Ny Sticker laves med Ctrl+S. Kan i hovedmenu skjules/vises med knappen Stickers (nederst).


Opdatering vedr. BackupService
(Nødvendig i starten af 2019).
 

Opdatering vedr. AirBOSS App
(findes p.t. kun til android)
 

Opdatering vedr. Mobile-exchange

Bemærk:

AirBOSS 20 optimeres løbende og compileres i nyeste udviklingsmiljø.

Optimering til Windows 10
Optimering til nye computere
Bedre integration med andre programmer
Hastigheds forbedringer
Vedligeholdelse og forbedring af eksisterende funktioner

Mange andre nyheder og forbedringer vil komme i løbet af året.

Hold øje med opdateringerne!

-------------------------------------------------------------------------


Nyheder i AirBOSS PRO vers. 19 - 2018


Mængdepriser på kundeniveau
Mulighed for at lave aftale med enkelt kunde om specialpriser ved køb af flere ens varer.

Formularer på afdelingsniveau
Med Afdelingsmodulet er der nu mulighed for at den enkelte afdeling har sit eget formular-layout.
 
Mulighed for fast Email-afsender
Afhængig af om der sendes til Debitor eller Kreditor (ved smtp). F.eks. hvis en medarbejder fra
salgsafdelingen eller bogholderiet sender mail til en leverandør, hvor der som fast procedure
ønskes svar fra leverandøren til indkøbsafdelingen.
 

Søgefunktioner til medarbejder-database
Hvis man har mange medarbejdere, er der nu mulighed for at søge i medarbejderdatabasen samt
at vise medarbejder ud fra afdeling og arbejdsfunktion.
 
Sidst Solgt dato på varer
Giver bl.a. mulighed for at opsortere en liste over varer, der ligger på lager, men som ikke har været solgt i lang tid. Kan eks. benyttes i forbindelse med udsalg.
 

AirBOSS Android-App 
AirBOSS Android-App er en lille App, der kan benyttes af medarbejderen på farten til at se lagerbeholdning samt registrerer vareforbrug til ordre m.m.
Bemærk - App fås kun til Android.
For avancerede App-funktionaliteter henvises til vores samarbejdspartnere Minuba og Reeft.
 

Felt til Tilbudspris i TOF
Til indtastning af tilbudspris. Feltet er "Passivt". Det vil sige, at det ikke benyttes som faktisk salgspris, men advarer/markerer hvis salgspris ikke matcher eller overstiger.
(Benyttes eks i forbindelse med AirBOSS Mobil-app). 
 

Felt Til Budget timeforbrug i TOF
Til indtastning af budgeteret timeforbrug. Advarer/markerer hvis timeforbrug ikke matcher eller overstiger.(Benyttes eks i forbindelse med AirBOSS Mobil-app).

Ekstern Backup af essentielle data

Mulighed for at opsætte AirBOSS til automatisk at tage backup af de mest essentielle data.
En komplet backup kan være meget stor, derfor kan det være hensigtsmæssigt med løbende backup af de mest essentielle data. Der kan vælges at data skal fremsendes til cloud.
 

Optimering af database
Der arbejdes på at opdatere databasen med ny "database-motor". I første omgang flyttes den lokale arbejdsdatabase væk fra BDE.
 
Koncern-regnskab
Mulighed for at lave en samlet råbalance m.v. ud fra regnskaber med ens kontoplaner.


Den 25. maj 2018 træder EU’s Persondatabeskyttelseslov i kraft med nye strenge regler om beskyttelse af kunders persondata i virksomheden.

AirBOSS vers. 19 er forberedt for denne lov, og indeholder redskaber, der kan hjælpe dig med at overholde disse bestemmelser. 

Flere nyheder forventes...

 ----------------------------------------------------------------


Nyheder i AirBOSS PRO vers. 18 - 2017
 

Delvis bogføring af bilag der er OK
Har man mange linjer i kladden kan det være svært at overskue hvis der er meldt fejl på enkelte bilag i midten af alle bilagslinjerne.
Nu er der mulighed for at bogføre de linjer der kan bogføres, så kladden kun indeholder de linjer der skal kikkes på.
 

Standard statistik genveje
Det kan være svært at tage stilling til hvilke x'er der skal sættes når der skal tages statistikker.
Nu er der genveje til en række standard statistikker.
 

Multirabat på varelinje
I nogle brancher er der ønske om at kunne angive flere rabatter på een gang.
Det er nu muligt på en varelinje at angive og udskrive eks. 10+15+7 (%).
Rabatterne kan angives på kunden som fast "multirabat".
 

Ekstra brugerdefinerede felter til firmaoplysninger
I system er der nu mulighed for at angive flere brugerdefinerede firmaoplysninger, som kan anvendes på formularer m.v.
 

E-mail-knap i dokumentlink
Dokumenter og tekster i "Dokumentlink" kan nu nemt e-mailes til kunder.
 

Valg af afsender på e-mail
Det er nu muligt at skifte afsender når der sendes e-mail via smtp.
Giver eks. mulighed for at vælge om der sendes fra firmaets hoved-e-mail eller en personlig e-mail
.

Stregkodepulje på batch
Mulighed for automatisk tildeling af EAN-stregkoder til batch og varianter (samme pulje som findes på varer).
 

Opslag på KN8koder
Plukliste med søgefunktion til angivelse af Intrastat/KN8koder
 

Ny Stykliste type ”StykTrans”
Henter stykliste varenumre ind på ordre/faktura m.v. som separat varelinje.
Giver mulighed for at hente flere varer ind på en ordre ved kun at taste et nummer.
 

Valuta i saldolisten
Visning af saldoer i valuta, ud fra den valuta der er benyttet på kunden.
 

Aconto-funktioner i Projekt
Giver mulighed for at holde styr på aconto-fakturering på et projekt.
En sammentælling viser forhold mellem ordre og aconto-fakturaer.
 

Minuba-integration (modul)
Mobilløsning til ordre og job-styring i marken. Se mere på www.minuba.dk
 

-------------------------------------------------------------------------------

 


Udskriv denne side