Varegrupper  
 
»  Programmer
»  Brancheløsninger
»  Moduler
»  NemFaktura
»  Opdateringer
»  Opgraderinger
»  Programmering
»  Hotline
 
     
  Information  
 
»  AirBOSS vers. 21 - 2020
»  PC LØN vers. 19 - 2019
»  Download AirBOSS
»  Download Demo
»  Download Opdatering
»  FAQ
»  Fjernsupport
»  GDPR
»  Hostingsfirmaer
»  Installationsvejledning
»  Minuba/Sydjysk Data
»  Circuit Datas historie
»  Referenceliste
»  Sådan handler du hos os
»  Webshop Demo
»  Betingelser
»  Forhandlere

 
     
 
PC LØN vers. 19 - 2019


Nyt til indberetning og satser 2019

SKAT (eIndkomst)
Den ny Pcløn indeholder nødvendige tilretninger, så der fortsat kan indberettes lønoplysninger til SKAT.

Nye satser
Pcløn anvender automatisk nye gældende satser, herunder de nye satser for kørsel. Du skal ikke indskrive nye satser manuelt.

Felter for feriepenge
Hvis jeres virksomhed ikke anvender FerieKonto eller anden feriekasse: Lønmodtagerens stamkort i Pcløn er tilføjet nye felter, der er nødvendige for at virksomheden kan udbetale de feriepenge, der løbende er optjent og registreret i 2018.

Ny ferielov

Den 1. september 2020 får vi en ny ferielov i Danmark og allerede fra den 1. september 2019 er der et overgangsår. Det påvirker, hvordan virksomheden fremover skal indberette og betale feriepenge.

eIndkomst og den ny ferielov
Ved den ny ferielov skal virksomheden fortsat indberette til eIndkomst. I år 2019 skal du i praksis gøre som du plejer. Fra 1. september indeholder indberetningerne dog lidt anderledes oplysninger end tidligere. Der er oplysninger om brutto- og nettoferiepenge for både timelønnede og fastansatte (funktionærer mv.). Pcløn sørger selv for at medtage de nye oplysninger i indberetningerne, når tid er. Det kan dog være nødvendigt at indlæse en gratis opdatering til Pcløn før september. Pcløn vil automatisk informere når og hvis opdateringen er nødvendig. Pcløn vil ikke indsende oplysninger til eIndkomst, uden Pcløn er opdateret til gældende ferielov (og andre regler).

Lønsedler i e-Boks
Pcløn giver nu mulighed at lægge lønsedler i lønmodtagernes e-Boks. Det koster dog kr. 4 eks. moms. pr. lønseddel. Det er et alternativ til at sende lønsedler til lønmodtagernes e-mail konto. I praksis fungerer det på samme måde, som når man sender lønsedlerne på e-mail. Med et klik på en knap sendes alle lønsedler til e-Boks.

Kommende forenklinger til hverdagen

Lønmodtager fritekstsøger
Du får mulighed at finde lønmodtagere med fritekstsøgning. Hvis du fx skriver han, finder pcløn lønmodtagerne Peter Hans Jensen og Kurt Hansen. De står på en lille liste og du kan vælge den lønmodtager, du ønsker at arbejde videre med.

Historik
Pcløn vil holde styr på en historik over de lønmodtagere, du har haft fremme til behandling. Når du vil vælge eller finde en lønmodtager, kan du kalde historikken frem og udpege den lønmodtager på listen, du vil arbejde videre med.

Beskyttelse mod forkerte rettelser
Pcløn vil forhindre dig i umiddelbart at rette i stamdata og grupper. Hvis du vil rette i data, skal du først sætte stamdata i tilstand for at tillade rettelser. Hvis du forsøger at rette data uden Pcløn er i rettetilstand, vil Pcløn blot informere, at du først skal sætte i rettetilstand. Formålet er at undgå utilsigtede ændringer, der blot indtastes ved en fejl.

Lettere adgang til forrige regnskabsår
Gensyn med data i forrige regnskabsår bliver gjort lidt enklere. Ved få klik får du adgang til forrige regnskabsår. Det er således ikke nødvendigt først at skulle fremfinde regnskabet i listen med arkiverede regnskabsår.

Statistik baseret på lønperioder (for Pcløn med statistik modul)
Det bliver enklere at lave statistik for korte perioder - fx måned eller kvartal. Du kan danne statistik ved, at du angiver de lønperioder, der skal bruges til statistikken. Dette som alternativ til, at du som nu angiver perioden ud fra periode for opdateringsdato på lønsedler.

For revisorer - Pcløn med regnskabsmoduler

Bedre sikring mod fejlagtig sletning af regnskab
Når du fremover vil slette et regnskab, skal du først angive en adgangskode. Når du står i billedet for slet af regnskab, angiver Pcløn koden og du bliver anmodet om at gentage / skrive koden. Sletning af regnskab vil kun finde sted, hvis du gentager koden korrekt. Koden der skal anvendes er forskellig fra gang til gang, du sletter et regnskab. Koden dannes automatisk af Pcløn ved et tilfældighedsprincip.

Lettere nyt regnskab
Når du opretter et nyt regnskab, hjælper Pcløn dig med at vælge et mappenavn til regnskabet. Pcløn vælger automatisk, at mappenavnet skal være det samme som virksomhedens navn. Ønsker du at mappen skal hedde noget andet, har du mulighed for selv at vælge mappenavnet.

Lønsedler i pdf format og på e-mail
Der kommer løbende tiltag til forenklet behandling og distribution af lønsedler i pdf format og på e-mail for lønrevisorer. Arbejdsgangen er blevet udfordret ved, at man fx ikke umiddelbart kan sende lønsedler samlet til klienten af hensyn til persiondataforordningen (GDPR). Umiddelbart kan dette løses ved fx brug af programmer (zip mv.) til at samle lønsedler i en enkelt fil, der kan sendes med password til klienten. Det er dog ønskeligt med løsninger, så Pcløn kan klare opgaverne automatisk. Vi arbejder på praktiske løsninger.


Udskriv denne side