Varegrupper  
 
»  Programmer
»  Brancheløsninger
»  Moduler
»  NemFaktura
»  Opdateringer
»  Opgraderinger
»  Programmering
»  Hotline
 
     
  Information  
 
»  REEFTmobile
»  Minuba/Sydjysk Data
»  AirBOSS vers. 20 - 2019
»  PC LØN vers. 18 - 2018
»  Download Opdatering
»  Download AirBOSS
»  Download Demo
»  Webshop Demo
»  Kursusoversigt
»  Installationsvejledning
»  Fjernsupport
»  Om virksomheden
»  Sådan handler du
»  Hostingsfirmaer
»  Referenceliste
»  FAQ
»  Betingelser
»  Forhandlere

 
     
 
PC LØN vers. 18 - 2018


Nyt til indberetning og satser 2018

SKAT (eIndkomst)
Den ny PC LØN indeholder nødvendige tilretninger, så der fortsat kan indberettes lønoplysninger til SKAT.

Nye satser
PC LØN anvender automatisk nye gældende satser, herunder de nye satser for kørsel. Du skal ikke indskrive nye satser manuelt.

Felter for feriepenge
Hvis jeres virksomhed ikke anvender FerieKonto eller anden feriekasse: Lønmodtagerens stamkort i PC LØN er tilføjet nye felter, der er nødvendige for at virksomheden kan udbetale de feriepenge, der løbende er optjent og registreret i 2017.

Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister (ACF)
PC LØN er tilpasset, så jeres virksomhed kan lave udtræk af de obligatoriske oplysninger for 2018 på fil. Hvis der skulle være mangler i datagrundlaget for filerne - dvs. lønsedler mv., kan du manuelt tilføre de manglende data, så indberetningerne bliver korrekte.

GDPR - den nye persondataforordning
Der vil ske løbende tiltag i PC LØN af hensyn til GDPR. Der vil være tiltag til automatisk sletning af data, der ikke bruges. Sletning vil dog kun ske med brugerens godkendelse. Der vil være ekstra omhyggelige procedurer til godkendelse, så data ikke slettes ved fejl. PC LØN vil undlade at bruge CPR-numre, hvor det kan undgås. De første tiltag til GDPR vil ske primo marts 2018 (gratis opdateringer løbende). Konkrete tiltag:

Automatisk sletning af gamle regnskabsår
PC LØN vil tilbyde at slette regnskabsår, der er mere end 5 år gamle. Du kan også slette nyere gemte regnskabsår om ønskeligt.

Automatisk sletning af fratrådte lønmodtagere
PC LØN vil tilbyde automatisk sletning af lønmodtagere, der ikke har været ansat i længere tid.

Lønsedler og udskrifter uden CPR-nummer
Tidligere lønsedler kan genudskrives ellers gensendes på email uden påført CPR-nummer. Ved brug af periodeafstemning kan udtræk fordelt på lønmodtagere laves uden CPR-numre.

Automatisk adgangskode på lønsedler i email / pdf-format
(For PC LØN med pdf-modul). Det er i dag muligt at sætte en adgangskode på lønsedler i email / pdf-format. Adgangskoden er individuel for den enkelte lønmodtager. Hvis der ikke sat en adgangskode vil PC LØN fremover selv sætte en adgangskode. Adgangskoden vil være lønmodtagerens fødselsdato eller CPR-nummer. Du kan vælge om PC LØN skal bruge fødselsdato eller CPR-nummer som adgangskode.

Nye funktioner

Lønmodtagere uden CPR-nummer i eindkomst
Når der udbetales løn til lønmodtagere uden CPR-nummer, skal der indberettes supplerende oplysninger om lønmodtageren til eIndkomst, herunder lønmodtagerens fødselsdato, hjemland og hjemmeadresse. Det er nu muligt at indskrive de ekstra oplysninger i PC LØN. Oplysningerne indberettes sammen med de øvrige oplysninger til eIndkomst.

Overenskomst med særlig opsparing
PC LØN kan nu automatisk foretage udbetaling af særlig opsparing. PC LØN beregner særlig opsparing af den ferieberettigede løn og udbetaler særlig opsparing på lønsedlen. Særlig opsparing år til dato fremgår af lønsedlen. Der er funktioner til beregning og udbetaling af særlig opsparing med tilbagevirkende kraft baseret på tidligere udbetalt løn.

Feriedage på lønsedlen uden feriepenge
Du har mulighed for at administrere optjening og afholdelse af feriedage på lønsedlen. Det er tilpasset til virksomheder, der ikke selv udbetaler feriepenge (fx FerieKonto), men blot ønsker at status for optjent og afholdt ferie fremgår af lønsedlen. Når du laver lønsedlen (udbetaling af løn) har du mulighed for at angive, når der afholdes feriedage. På lønsedlen fremgår således optjente-, afholdte- og rest feriedage for de relevante ferieår, fx 2017/2018 og 2018/2019 i år 2018. (PC LØN har også en anden funktion til feriepenge. Denne er dog til brug for virksomheder, der selv forestår udbetaling af feriepenge).

Når virksomheden ikke bruger FerieKonto

Lettere udbetaling af feriepenge til fratrådte lønmodtagere
Når du udbetaler feriepenge til fratrådte lønmodtagere, behøver du ikke længere markere dem som genansat (slette fratrædelsesdato) i PC LØN. Ved en enkel markering kan du angive, at der fremover kan udbetales feriepenge til lønmodtageren. Du kan udbetale feriepenge på lønsedler som vanligt uden de øvrige automatiske funktioner sættes i kraft. Fx. vil PC LØN ikke rekvirere skattekort til lønmodtagere, der blot får udbetalt feriepenge. (Dette kunne tidligere ske, hvis man ikke var særlig agtsom).

Enklere håndtering af forsinket indberetning til ACF
Inden der laves løn for indeværende måned, skal der laves indberetning til ACF vedr. løn i forrige måned. Dog kan det jo dog ske, at man ikke får lavet indberetningen rettidigt. PC LØN giver dig nu mulighed for at lave indberetningen let, selvom den er forsinket. Du kan også indberette, selvom der er lavet løn i indeværende måned. (Tidligere skulle en forsinket indberetning håndteres med manuelle indberetninger. Eller man måtte vente med at foretage indberetning til sidste lønseddel for indeværende måned var lavet).

For revisorer - PC LØN med regnskabsmoduler

Ekstra modtager af lønsedler på email
Til brug for lønsedler der sendes på email, har du mulighed for at angive en ekstra emailadresse. Når du sender en lønseddel til en lønmodtagers emailadresse, sendes lønsedlen også til den ekstra emailadresse. Den ekstra emailadresse er individuel for hver enkelt regnskab. Der er således mulighed for, at arbejdsgiveren eller virksomheden automatisk modtager en kopi af alle lønsedler. (Ekstra modtager virker også sammen med pdf-modul).


Udskriv denne side